Vuosikokous Hämeenlinnassa 12.2. klo 9:15

Suomen historiallisten kaupunkien yhdistyksen vuosikokous on Hämeenlinnassa keskiviikkona 12.2.2020 klo 9:15. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Vuosikokous 2020, esityslista
Aika: keskiviikko 12.2.2020 klo 9:15
Paikka: Hämeenlinnan raatihuone, kokoushuone Kamreeri
Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna

 1. Kokouksen avaus ja jäsenkaupunkien edustajien läsnäolon toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta (kaksi)
 5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta (kaksi)
 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 8. Hallituksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksun suuruus
 11. Hallituksen puheenjohtajan, kuuden jäsenen ja kahden varajäsenen valinta
 12. Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta
 13. Mahdolliset muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen