Nordisk trästadskonferens 2024 i Åbo – Call for papers

Konferensens tema: Gård och stadsrum

Torsdag 5. – Fredag 6 september 2024
Exkursion till Nystad och Raumo lördag 7 september 2024

Välkommen på nordisk trästadskonferens i Åbo 5 till 6 september 2024 med exkursion till Nystad och Raumo 7 september !

Konferensen ordnas av Nätverket den nordiska trästaden, Föreningen för historiska städer i Finland, Bryggmaninstitutet och Åbo stad. Som konferenslokal fungerar Sigyn-salen i Åbo.

Temat ”Gård och stadsrum” omfattar många frågor i trästaden. En trästadsgård har ofta trädgård, på danska och norska ”have”. En gård har historiskt sett ofta omfattat flera byggnader, men idag är uthus ofta dåligt utnyttjade eller helt försvunna ur stadsmiljön. Stadsrum i trästäderna kan vara allt från handelsgator och centrumstråk till lantliga miljöer eller förortsgator. Även om gårdar ofta anses som en privat sfär, medan gator och torg är offentliga, kan denna uppdelning variera beroende på den verksamhet som pågår eller evenemang som ordnas på platsen.

Konferensprogrammet i Åbo omfattar bland annat:
Huvudföreläsare
Bekräftade föreläsare 23 maj är:

  • Professor emeritus Claes Caldenby om boken Landshövdingehus – typiskt göteborgskt.
  • Professor Panu Savolainen med titel ” Sjuttonhundratalets trästad blev synlig! Rekonstruering av historiska trähus och stadsvyer ur syneprotokoll och brandförsäkringar”
  • Universitetslärare Mia Åkerfelt om Hilda Hongell och uppkomst av trästaden Mariehamn.

Tre parallella spår med föredrag av olika experter, forskare och andra med erfarenhet av praktiskt arbete med trästäder under dessa teman:

  • Liv runt trähus
  • Gårdsbyggnader
  • Ytor, stadsrum och gård i trästäderna

Kortexkursioner i Åbo eftermiddagen torsdagen den 5 september
Festmiddag i Åbo slott på kvällen torsdagen den 5 september
Exkursionsdag till trästäderna Nystad och Raumo lördagen den 7 september.

Konferensens språk är skandinaviska, med engelska som hjälpspråk vid behov.

Call for papers

Vi efterlyser föredragshållare om trästaden kring konferensens tema! Presentationen kan gälla säväl praktisk restaurering och ombyggnad, verksamhet och aktiviteter i trästaden, forskning eller presentationer av böcker och publikationer. Räkna med ca 20 min presentationstid. Korta beskrivningar på högst 300 tecken ska skickas in till: historia@historiallisetkaupungit.fi senast i slutet av juni 2024.

Praktisk information

Mer detaljerat program, anmälning och information om hotell- och resereservationer publiceras vecka 24, d.v.s. 10-16 juni. Konferensavgift inklusive festmiddag är ca 200 euro. Exkursionen beräknas kosta ca 40 euro. Det slutgiltiga priset kan bekräftas först då vi har besked om miljöministeriets stöd för seminariet.

Åbo kan nås med färja från Stockholm, flyg från Stockholm via Arlanda. Buss eller tåg från Helsingfors-Vanda flygplats tar ca 2,5 timmar.

Seminariet har finansiering från Svenska kulturfonden i Finland samt Centret av Konstfrämjande i Finland.

Bakgrund

Bevarandet av nordiska trästäder har förverkligats som samarbete mellan de nordiska länderna. Den första trästadskonferensen organiserades 1972 i Sandefjord, Norge. Baserat på den första fasen av samarbetet skyddades de flesta bevarade nordiska trästäderna och trästadsdelarna. I dag förverkligas samarbetet via nätverket Den Nordiska Trästaden. Nordiska trästadskonferenser har organiserats i Trondheim 2016, i Alingsås 2018 och i Helsingör 2021.

Åbo är Finlands äldsta stad och centralort i Finlands tredje största stadsregion. Stadsplanen omvandlades till rutnätsstad efter stadsbranden 1827. Några 1700-tals trähus finns bevarade, Klosterbackens museum är det enda enhetliga området som är bevarat från den här tiden. Kring stadens centrum finns 1800-tals trähus i empire, nyrenässans och jugend, till exempel vid Biskopsgatan. De viktigaste trästadsinslagen är de planerade arbetarstadsdelarna Port Arthur och Martins från 1900-talets början och kåkstäder från 1800-1900-talen, som Nummis, Raunistula och Lill-Heikkilä utanför gamla stadsgränsen. Av Finlands storstäder har Åbo det största inslaget av träbebyggelse.

Samma information finns i bilagan (pdf).