Nästa stora trästadskonferens anordnas den 12-13 april 2018 i Alingsås

Pohjoismainen puukaupunkikonferenssi Ruotsin Alingsåsissa 12-13.4.2018.

”Nätverket Den nordiska trästaden, Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen bjuder in till nästa stora nordiska konferens. Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den nordiska trästaden, som arbetar med stadsutveckling, bevarande, vård eller besöksnäring. Programmet bygger i hög grad på de deltagande kommunernas medverkan.”

Mer information: www.nordisktreby.org/alingsas2018