”Historiallisen kaupungin uudet vaatteet” – seminaari Hämeenlinnassa 2020

Yhdistys järjesti yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa seminaarin 12.2.2020. Luennoitsijoiden esitykset löytyvät tältä sivulta.

Kaupunkisuunnittelua historialtaan arvokkaissa kohteissa – WSP:n esimerkkejä. Matti Tapaninen, kaupunkiarkkitehtuurin yksikönpäällikkö, WSP Finland Oy.