Program | Ohjelma

Sidan uppdateras för närvarande, informationen kan komma att ändras.

Temat ”Gård och stadsrum” omfattar många frågor i trästaden. En trästadsgård har ofta trädgård, på danska och norska ”have”. En gård har historiskt sett ofta omfattat flera byggnader, men idag är uthus ofta dåligt utnyttjade eller helt försvunna ur stadsmiljön. Stadsrum i trästäderna kan vara allt från handelsgator och centrumstråk till lantliga miljöer eller förortsgator. Även om gårdar ofta anses som en privat sfär, medan gator och torg är offentliga, kan denna uppdelning variera beroende på den verksamhet som pågår eller evenemang som ordnas på platsen.

Konferensen ordnas av Nätverket den nordiska trästaden, Föreningen för historiska städer i Finland, Bryggmaninstitutet och Åbo stad. Som konferenslokal fungerar Sigyn-salen i Åbo.

Du kan också följa vårt evenemang på Facebook

Konferensprogrammet i Åbo

Ändringar är möjliga

Torsdag 5 september

08.30 Dörrarna öppnas – registrering
09.00 Öppnande
09.15 Huvudföreläsare
Claes Caldenby, professor emeritus i Arkitekturens teori och historia på Chalmers
”Landshövdingehusen, en unik hustyp för Göteborg 1875–1945”

Sophie Gjesdahl Noach, sivilarkitekt, bygningantikvar, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret
”Pleien av et bybilde” Bygningsstruktur og de siste 100 års vernehistorie på Røros

Panu Savolainen, professor, arkitekturhistoria, Aalto-universitetet
”Sjuttonhundratalets trästad blev synlig! Rekonstruering av historiska trähus och stadsvyer ur syneprotokoll och brandförsäkringar”
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.00 Arbetsgrupper
Tre parallella spår med presentationer om praktiskt arbete med trästäder under dessa teman:
Bevara – Bruka – Utveckla
15.00 Kaffe
15.30–17.00 Mindre exkursioner i Åbo
19.00–22.00 Festmiddag i Åbo slott

Fredag 6 september

08.30 Dörrarna öppnas – registrering
09.00-12.00 Arbetsgrupper
Tre parallella spår med presentationer om praktiskt arbete med trästäder under dessa teman:
Bevara – Bruka – Utveckla
12.00–13.00 Lunch
13.00–16.00 Huvudföreläsare
Oliver Orro, estland arkitekturhistoriker, konservator och expert på traditionellt byggande
Estonian wooden towns (title to be specified), lecture in English

Mia Åkerfelt, FD, Universitetslektor i Konstvetenskap vid Åbo Akademi
För fremlingarnes trefnad – Byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet

Per Godfredtsen, Arkitekt MAA, Bevarings og Sanerings afdelingen, Helsingør Kommune, Danmark
Inddragelse af borgere i etablering af grønne opholdsrum til boligerne, fremfor småindustri, eksempler fra Helsingør.

Avslutning
16.00-16.30 Kaffe

Mellan 16.30 och 20 överraskningsprogramm före färjan till Stockholm avgår

Lördag 7 september

08.00 Exkursion till Nystad och Raumo (schemat kommer att specificeras). Resan mot Nystad.
09.00-12.00 Nystad
Empirestilens trähusområde är ett av de mest omfattande och bäst bevarade i Finland. Över 40 trähuskvarter och 600 trähus får en att tappa andan – det vore trevligt att få kika inuti. Detta önskemål besvaras med evenemanget Nystads Gamla Hus, som är igång under vårt besök.
12.00–12.45 Lunch
12.45–13.30 Resan mot Raumo
13.30-15.45 Unescos världsarv Gamla Raumo
Gamla Raumo är en omfattande, enhetlig trästad med anor ända tillbaka till medeltiden. Gamla Raumo är en levande stadsdel där det historiska arvet lever kvar i perfekt harmoni med den moderna kommersen och de lokalinvånarna.

En fika ingår i besöket
15.45-17.00 Resa tillbaka till Åbo
Stopppunkter vid behov:
Flygplats
Busstation
Kuppis järn­vägs­sta­tion
Viking Line terminal

Konferensens språk är skandinaviska, med engelska som hjälpspråk vid behov.

Seminariet har finansiering från Svenska kulturfonden i Finland samt Centret av Konstfrämjande i Finland.