Miksi suojelemme rakennettua ympäristöä? Saako suojelu maksaa? Seminaari Porvoossa 2018

Yhdistys järjesti yhdessä Porvoon kaupungin kanssa seminaarin rakennetun ympäristön suojelemisesta Porvoossa 22.3.2018.

Luennoitsijoiden esitykset löytyvät tältä sivulta.

Anu Laurila: Mitä suojelemme kun suojelemme rakennusperintöä?

Kaarin Kurri: Rakennussuojelua rakennusta siirtämällä

Mikko Härö: Rakennetun ympäristön suojelun vaiheita 

Lauri Jääskeläinen: Rakentamismääräykset ja rakennussuojelu