Pohjoismainen puukaupunki / Call for papers

Konferenssi

Pohjoismainen puukaupunki

ristikkorakenteisten puutalojen Helsingørissä Tanskassa

2.-4. huhtikuuta 2020

Historialliset pohjoismaiset puukaupungit ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Osa niistä on todella vanhoja, esim. Helsingørin vanhimmat ristikkorakenteiset puutalot on rakennettu jo 1500-luvun puolivälissä. Vanhat puukaupungit ovat  viehättäviä, houkuttelevia ja luonteikkaita asuinmiljöitä ja niiden vanhat rakennukset ovat erinomaisia esimerkkejä kestävästä rakentamisesta.  

Vuonna 2016 järjestettyyn puukaupunkikonferenssiiin Norjan Trondheimissa osallistuneet yli 200 pohjoismaisten puukaupunkien edustajaa päättivät perustaa Pohjoismainen puukaupunkiverkoston – Den Nordiske Treby puukaupunkien kanssa työskentelevien tiedonvaihtokanavaksi. Verkoston tavoitteena on muodostua välineeksi, jonka avulla ennen kaikkea pohjoismaisten  puukaupunkien suojelun, käytön  ja kehittämisen kanssa työskentelevät voisivat vaihtaa ajatuksia ja  kokemuksia niin haasteista, onnistumisista (ja epäonnistumisista) kuin ongelmistakin – eli tarjota vertaistukea ja uutta tietoa.  Toistaiseksi näkyvin muoto on ollut pohjoismaiset konferenssit ja seminaarit, joita on järjestetty vuorotellen kussakin Pohjoismaassa. Katso lisää www.nordisktreby.org.

Helsingørin konferenssin kolme pääteemaa ovat Bevara – Bruka – Utveckla eli Säilyttäminen/Suojelu – Käyttö – Kehittäminen, sekä yhteisenä kaikille kestävä kehitys otsikolla  Bæredygtige byer og bygninger af TRÆ – med lang holdbarhed. Konferenssin ”sisällä” on ns. minikurssi, jossa osallistujat pienissä ryhmissä vierailevat jossain  vanhassa ristikkorakenteisessa rakennuksessa Helsingørin historiallisessa keskustassa ja tutustuvat ja myös keskustelevat sekä asukkaiden että ammattitaitoisen ohjaajan johdolla rakennuksen historiasta, suunnittelusta ja korjauksista.

Konferenssin jälkeen lauantaina on mahdollisuus osallistua ekskursioon Kronborgin linnaan, Marielystin linnaan ja Helsingørin historialliseen keskustaan.

Konferenssin kieli on skandinaaviska, mutta luennoitsijoita pyydetään puhumaan selkeästi, mutta koska konferenssiin osallistunee myös venäläisiä kollegoita, tultaneen luennot tulkkaamaan halukkaille englanniksi.

Ilmoittautuminen tapahtuu verkkosivuilla www.nordisktreby.org olevalla lomakkeella.

Call for papers!

Onko sinulla joku onnistunut projekti, mielenkiintoinen kaavaprosessi tai mitä tahansa muuta puukaupunkien suojeluun, käyttöön tai kehittämiseen liittyvä asia, jonka haluat jakaa pohjoismaisten kollegojesi kanssa. Suomalaisia luentoja on nyt viisi, joten muutama lisää olisi hieno saada. Ilmoittautua voi 15.2. saakka.

Luennoitsijoiden toivotaan ehdottavan luentoaan johonkin kolmesta puukaupunkeihin liittyvästä pääteemasta eli Säilytä/suojele – Käytä – Kehitä. Luennon pituus on 20 minuuttia + 5 minuuttia kysymyksille. Luennot saavat mielellään olla PP-muodossa, jotta ne voidaan laittaa verkoston nettisivuille konferenssin jälkeen. Luennon voi pitää joko ruotsiksi (tai norjaksi tai tanskaksi) tai tarvittaessa myös englanniksi. Koska konferenssiin osallistunee myös venäläisiä kollegoita, tultaneen luennot tulkkaamaan englanniksi.

Luennoitsijaksi halukkaiden tulee ensin ilmoittautua Tuulikki Kiilolle (tuulikki.kiilo@pori). Ilmoittautumiseen tulee liittää lyhyt otsikko ja muutaman rivin tiivistelmä aiheesta.

Varsinaisia luennoitsijapalkkioita ei makseta, mutta luennoitsijat saavat vapautuksen konferenssimaksusta ja yhden yön majoituksen hotelli Marienlystissä Helsingørissä.