NORDISK TRÄSTADSKONFERENS I ÅBO 2024

Torsdag 5. – Fredag 6 september 2024
Exkursion till Nystad och Raumo lördag 7 september 2024

Den nordiska trästadskonferensen äger rum i år i Åbo, Finland, och samlar sakkunniga, stadsplanerare och forskare – utvecklare av städer från Norden och Baltikum. Konferensens hjärta är den nordiska trästaden – dess rika kulturarv, unika egenskaper och utvecklingsmöjligheter. Nätverket möts för att diskutera hur trästäder, trähus och de omgivande utrymmena kan fungera som inspiration och grund för en hållbar, socialt sammanhängande och ekologiskt ansvarsfull livsstil, stadsplanering och byggande.

Temat ”Gård och stadsrum” omfattar många frågor i trästaden. En trästadsgård har ofta trädgård, på danska och norska ”have”. En gård har historiskt sett ofta omfattat flera byggnader, men idag är uthus ofta dåligt utnyttjade eller helt försvunna ur stadsmiljön. Stadsrum i trästäderna kan vara allt från handelsgator och centrumstråk till lantliga miljöer eller förortsgator. Även om gårdar ofta anses som en privat sfär, medan gator och torg är offentliga, kan denna uppdelning variera beroende på den verksamhet som pågår eller evenemang som ordnas på platsen.

Programmet inkluderar föreläsningar, workshops, paneldebatter och studiebesök som ger deltagarna möjlighet att fördjupa sig i temats olika dimensioner. På lördagen den 7 september arrangeras en exkursion till Nystad och Raumo. Konferensen erbjuder ett unikt forum för erfarenhetsutbyte, utveckling av innovativa idéer och upptäckt av nya samarbetsmöjligheter.

Konferensens språk är skandinaviska, med engelska som hjälpspråk vid behov.

Bevarandet av nordiska trästäder har förverkligats som samarbete mellan de nordiska länderna. Den första trästadskonferensen organiserades 1972 i Sandefjord, Norge. Baserat på den första fasen av samarbetet skyddades de flesta bevarade nordiska trästäderna och trästadsdelarna. I dag förverkligas samarbetet via nätverket Den Nordiska Trästaden. Nordiska trästadskonferenser har organiserats i Trondheim 2016, i Alingsås 2018 och i Helsingör 2021.

Konferensen arrangeras av det nordiska trästadsnätverket, Föreningen för historiska städer i Finland, Bryggman-institutet och Åbo stad, Nystad och Raumo. Konferensen har finansiering från Svenska kulturfonden i Finland samt Centret av Konstfrämjande i Finland.

Call for papers >>

Pohjoismainen puukaupunkikonferenssi Turussa 2024

Torstai 5. – perjantai 6.9.2024
Eksursio Uuteenkaupunkiin ja Raumalle lauantaina 7.9.2024

Pohjoismainen puukaupunkikonferenssi järjestetään tänä vuonna Suomen Turussa, ja se kokoaa yhteen asiantuntijoita, suunnittelijoita, tutkijoita – kaupunkien kehittäjiä Pohjoismaista ja Baltiasta. Konferenssin sydämessä on pohjoismainen puukaupunki – sen rikas kulttuuriperintö, ainutlaatuiset ominaisuudet ja kehitysmahdollisuudet. Verkosto kokoontuu pohtimaan miten puukaupungit, puutalot ja niitä ympäröivät tilat voivat toimia inspiraationa ja perustana kestävälle, sosiaalisesti eheälle ja ekologisesti vastuulliselle elämäntavalle, kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle.

Teema ”Pihapiiri ja kaupunkitila”, ruotsiksi ”Gård och stadsrum” käsittää monia kysymyksiä. Pihapiirissä on usein puutarha. Pihapiiriin on historiallisesti kuulunut useita rakennuksia, mutta nykyisin ulkorakennukset ovat usein alikäytettyjä tai kadonneet kokonaan kaupunkiympäristöstä. Puukaupunkien katutilat voivat vaihdella keskustan kauppakaduista maalaismaisiin miljöisiin tai esikaupunkikatuihin. Vaikka pihoja usein pidetään yksityisalueena, kun kadut ja torit ovat julkisia, tämä jako voi vaihdella riippuen paikkojen toiminnosta tai tapahtumista.

Ohjelmassa on luentoja, työpajoja, paneelikeskusteluja ja tutustumismatkoja, jotka tarjoavat osallistujille tilaisuuden syventyä teeman eri ulottuvuuksiin. Lauantaina 7.9. järjestetään vielä ekskursio Uuteenkaupunkiin ja Raumalle. Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen foorumin kokemustenvaihdolle, innovatiivisten ideoiden kehittämiselle ja uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämiselle.

Konferenssin kieli on skandinaviska, englanti varakielenä tarvittaessa.

Pohjoismaiden puukaupunkien suojelu on toteutunut maiden välisenä yhteistyönä. Ensimmäinen puukaupunkikonferenssi järjestettiin 1972 Norjan Sandefjordissa. Yhteistyön alkuvaiheen seurauksena pääosa säilyneistä pohjoismaisista puukaupungeista ja suurkaupunkien puukaupunginosista suojeltiin. Nykyisin yhteistyö toteutuu pohjoismaisen puukaupunkiverkoston kautta. Pohjoismainen puukaupunkikonferenssi on järjestetty Trondheimissa 2016, Alingsåsissa 2018 ja Helsingörissä 2021.

Konferenssin järjestävät Pohjoismaisten puukaupunkien verkosto, Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys, Bryggman-instituutti ja Turun kaupunki, sekä Uudenkaupungin kaupunki ja Rauman kaupunki. Konferenssia tukevat Svenska kulturfonden, Taike ja Ympäristöministeriö.

33181 Reprokuva: Turun museokeskus / Mikko Kyynäräinen