Hämeenlinna – Tavastehus

HÄMEENLINNA – TAVASTEHUS

1200-luvun loppupuolella perustettu linna varmisti Hämeen ruotsalaisten valtapiiriin ja linnasta tuli Hämeen hallinnollinen keskus. Ensimmäisen kerran Hämeenlinnan nimi suomenkielisenä tunnetaan vuodelta 1413.

Linnan pohjoispuolelle perustettiin 1639 Suomen ensimmäinen sisämaakaupunki, joka siirrettiin 1777 tehdyllä päätöksellä linnan eteläpuolen nykyiselle paikalleen. Keskustan korttelit noudattelevat 1831 suurpalon jälkeistä C. J. Engelin laatimaa suunnitelmaa.

Hämeenlinna oli 1600- ja 1700-luvulla hyvin pieni. 1800-luvun Hämeenlinna oli idyllinen koulu-, hallinto- ja varuskuntakaupunki. Vuosisadan lopulla kaupunki alkoi kasvaa, ja 1862 Hämeenlinna yhdistettiin pääkaupunkiin maamme ensimmäisellä rautatiellä. 1900-luvulla kasvu nopeutui, minkä myötä suurpalon jälkeinen yhtenäinen empirekaupunki sai väistyä modernin rakentamisen tieltä. Vanhempaa arkkitehtuuria on säilynyt pirstaleisena lähinnä keskustan koilliskulmalla ja torin ympärillä.

Viimeisimmän kuntaliitoksen myötä 2009 Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos liittyivät yhteen, ja kaupungin maa-alue kasvoi yli 10-kertaiseksi. Hämeenlinnan asukasluku on reilut 67 000.