Yhdistys / föreningen

Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys on perustettu Porvoossa vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen vanhojen kaupunkien arvokkaan rakennuskannan ja -perinnön säilyttäminen ja vaaliminen sekä kaupunkikulttuurin omaleimaisuuden ylläpitäminen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren (Porvoo) ja sihteerinä kaavoitusarkkitehti Emilia Saatsi (Porvoo).

Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000. Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland.

Som föreningens orförande fungerar stadsplaneringschef Dan Mollgren (Borgå) och som sekreterare planläggningsarkitekt Emilia Saatsi (Borgå).

Hallituksen jäsenet 2022 ovat / Styrelsens medlemmar 2022 är:

  • Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoo (puheenjohtaja)
  • Leena Arvela-Hellen, kaupunginarkkitehti, Uusikaupunki (varapuheenjohtaja)
  • Ulrika Rosendahl, museointendentti, Loviisa
  • Tuulikki Kiilo, intendentti, Pori
  • Anu Syrjäpalo, kaavoituspäällikkö, Raahe
  • Titta Kallio-Seppä, museonjohtaja, Tornio
  • Niklas Lähteenmäki, maankäytön suunnittelujohtaja, Hämeenlinna
  • Kristian Biskop, kaupunginarkkitehti, Kokkola (varajäsen)
  • Aino Koivukari, maailmanperintökoordinaattori, Rauma (varajäsen)