Yhdistys / föreningen

Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys on perustettu Porvoossa vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen vanhojen kaupunkien arvokkaan rakennuskannan ja -perinnön säilyttäminen ja vaaliminen sekä kaupunkikulttuurin omaleimaisuuden ylläpitäminen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén (Uusikaupunki) ja sihteerinä projektityöntekijä Sonja Stenman (Uusikaupunki).

Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000. Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland.

Som föreningens orförande fungerar stadsarkitekt Leena Arvela-Hellén (Nystad) och som sekreterare projektarbetare Sonja Stenman (Nystad).

Hallituksen jäsenet 2023 ovat / Styrelsens medlemmar 2023 är:

  • Leena Arvela-Hellen, kaupunginarkkitehti, Uusikaupunki (puheenjohtaja)
  • Samuli Saarinen, suunnittelija, Turku (varapuheenjohtaja)
  • Sonja Stenman, projektityöntekijä, Uusikaupunki (sihteeri)
  • Outi Järvinen, kaavasuunnittelija, Raahe
  • Teija Ylimartimo, rakennustutkija, Tornio
  • Kaisa Äijö, kaupunginarkkitehti, Naantali
  • Tarja Aurell, museonjohtaja, Kristiinankaupunki
  • Aino Koivukari, maailmanperintökoordinaattori, Rauma (varajäsen)
  • Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoo (varajäsen)