Yhdistys / föreningen

Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys on perustettu Porvoossa vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen vanhojen kaupunkien arvokkaan rakennuskannan ja -perinnön säilyttäminen ja vaaliminen sekä kaupunkikulttuurin omaleimaisuuden ylläpitäminen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii museojohtaja Tuulia Tuomi (Hämeenlinna) ja sihteerinä rakennustutkija Laura Vikman (Hämeenlinna).

Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000. Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland.

Som föreningens orförande fungerar museichefen Tuulia Tuomi (Tavastehus) och som sekreterare byggnadsantikvarien Laura Vikman (Tavastehus).

Hallituksen jäsenet 2020 ovat / Styrelsens medlemmar 2020 är:

  • Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoo (varapuheenjohtaja)
  • Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja, Rauma
  • Ulrika Rosendahl, museointendentti Loviisa
  • Tuulikki Kiilo, intendentti, Pori
  • Anu Syrjäpalo, kaavoitusarkkitehti, Raahe
  • Sanna Kupila, tutkija, Turku
  • Milla Koskivirta, kaavoitusarkkitehti, Hamina (varajäsen)
  • Leena Arvela-Hellen, kaupunginarkkitehti, Uusikaupunki (varajäsen)