Yhdistys / föreningen

Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys on perustettu Porvoossa vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen vanhojen kaupunkien arvokkaan rakennuskannan ja -perinnön säilyttäminen ja vaaliminen sekä kaupunkikulttuurin omaleimaisuuden ylläpitäminen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kaavoitusjohtaja Juha Eskolin (Rauma) ja sihteerinä maailmanperintökoordinaattori Jussi Telaranta (Rauma).

Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000. Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland.

Som föreningens orförande fungerar planläggningsdirektör Juha Eskolin (Raumo) och som sekreterare världsarvskoordinatorn Jussi Telaranta (Raumo).

Hallituksen jäsenet 2019 ovat / Styrelsens medlemmar 2019 är:

  • Tuulia Tuomi, museonjohtaja, Hämeenlinna (varapuheenjohtaja)
  • Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoo
  • Milla Koskivirta, kaavoitusarkkitehti, Hamina
  • Kristian Biskop, kaupunginarkkitehti, Kokkola
  • Tuulikki Kiilo, intendentti, Pori
  • Anu Syrjäpalo, kaavoitusarkkitehti, Raahe
  • Oscu Uurasmaa, kaupunginarkkitehti, Naantali (varajäsen)
  • Sanna Kupila, tutkija, Turku (varajäsen)