Jäsenkaupungit / medlemmar

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suomalainen keskiaikainen, Vaasa-aikana tai suurvaltakautena perustettu kaupunki jossa on vuosisatoja vanha historiallinen keskusta ja/tai historiallisesti arvokasta kokonaisuutta muodostavaa rakennuskantaa.

Till föreningen kan en stad ansluta sig som är grundad under medeltiden, Vasa –tiden eller stormaktstiden och som har ett hundratals år gammalt centrum och/eller byggnadsbestånd som utgör en helhet med ett historiskt värde. 

Föreningens medlemsstäder är för tillfället (länkar till städernas hemsidor):

Yhdistyksen jäsenkaupunkeja ovat tällä hetkellä (linkit kaupunkien kotisivuille):